Onze visie en missie

Als christelijke datingapp geloven wij dat het huwelijk door God is ingesteld als een heilige verbintenis tussen man en vrouw, als onderdeel van het plan dat hij met ieder van ons heeft. Het gaat dus om veel meer dan liefde en romantiek alleen.

Rebekka en Eliëzer bij de waterput.

Abrahams knecht wachtte niet af, maar zocht actief naar een vrouw voor Izaak. Wel bleef hij daarbij goed luisteren naar Gods stem. Zo vond hij Rebekka bij de waterput.

In Genesis 2:18 zegt God: "Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past." God zèlf brengt mensen op Zijn tijd(!) bij elkaar. Soms ervaren we Zijn plannen als een beperking, en soms is het niet altijd eenvoudig om te wachten op Zijn tijd. Maar wie anders dan de God die ons geschapen heeft, weet hoe we tot onze bestemming kunnen komen? De Bijbel leert ons dat God het beste met ons voorheeft: "Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." We mogen door Jezus zelfs 'Abba Vader' zeggen tegen de Schepper van hemel en aarde!

Geen ongelijk span

Paulus schrijft in 2 Korinthe 6:14: "Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen". Wij geloven dat deze waarschuwing voor het 'ongelijke juk' ook op het huwelijk van toepassing is, en dat christenen beter niet met andersgelovigen kunnen trouwen. In een land waar het aantal kerken afneemt, waar iedereen steeds minder tijd heeft voor sociale activiteiten, en waar internet ons steeds meer mogelijkheden biedt, willen wij ongetrouwde christenen helpen om andere christensingles te ontmoeten — voor een serieuze relatie, maar ook voor fellowship en geloofsopbouw.

Elke relatie is waardevol

In Markus 10:9 zegt Jezus over het huwelijk: "Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens niet scheiden." Het geeft aan hoe veel waarde God hecht aan het huwelijk. Het legt helaas ook onze verbrokenheid bloot, als we de cijfers rond echtscheiding bezien, ook onder christenen. We vinden daarom dat elke relatie het waard is om voor te vechten. Daarom kun je je alleen bij ons inschrijven als je écht vrijgezel bent — en niet als je bijvoorbeeld 'bijna gescheiden' bent, of gescheiden van tafel en bed bent.

Bid en werk

Veel christenen zijn huiverig om zich in te schrijven op datingsites, omdat ze denken daarmee op de stoel van God te gaan zitten. Ze wachten liever op de leiding van de Heer, ook als het gaat om hun levenspartner. Daar hebben we begrip voor. Maar het één sluit het andere niet uit. "Ora et labora", zeiden de monniken al — bid en werk. We geloven dat datingapps door God worden gebruikt om christelijke singles bij elkaar te brengen. Ga dus gerust chatten en mailen op (betrouwbare) christelijke datingsites, maar blijf daarbij in gebed.

Elke single die oprecht christen is, kan zich bij ons inschrijven.

Onze missie is om al biddend christelijke vrijgezellen aan elkaar te koppelen, volgens Gods alomvattende plan. Onze visie is om christenen uit alle kerken en denominaties te dienen. Elke single die oprecht christen is, kan zich bij ons inschrijven. Jong of oud, evangelisch of reformatorisch. We zijn één in Jezus Christus. We oordelen niet op basis van je verleden, of hoe actief je bent in de kerk. Het gaat erom dat je gered bent, uit genade.